Przyjazny Blog

Wagi sklepowe i ich kontrola

Wagi sklepowe

Wagi sklepowe

Sposób codziennego użytkowania wagi elektronicznej obwarowany jest rozmaitymi przepisami. Najważniejszy z nich to posiadanie legalizacji takiego urządzenia oraz wszystkich niezbędnych oznaczeń. Podatnik korzystający z takiej wagi spodziewać może się kontroli między innymi ze strony okręgowych i obwodowych urzędów miar. To jednak nie jedyne jednostki administracji państwowej, które mogą je przeprowadzać. Zalicza się do nich także inspekcję handlową, inspekcję sanitarną, urzędy górnicze oraz Straż Miejską. W skrajnych przypadkach takich, jak między innymi stawianie oporu przed przeprowadzeniem kontroli, pracownik administracji publicznej może wezwać funkcjonariuszy policji w celu udzielenia niezbędnego mu wsparcia.

Pracownik urzędu miar kontrolujący wagi sklepowe zobowiązany jest do okazania legitymacji oraz pisemnego upoważnienia. Zgodnie z przepisami, kontroli dokonywać muszą minimum 2 osoby. Jak wygląda tego typu procedura? W pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy dany typ wagi został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar. Obawy można mieć tutaj jedynie wówczas, gdy sprzęt został zakupiony z niesprawdzonego źródła. Urządzenia nabyte o autoryzowanych dealerów posiadają wszystkie niezbędne zatwierdzenia.

Równie ważne jest to, czy wagi sklepowe posiadają legalizację. Odczytać można ją zarówno z tabliczki znamionowej, jak i znajdujących się obok niej naklejek z hologramami, które poświadczają dokonanie tej czynności. Co ważne, brak hologramów nie musi być równoznaczny z brakiem legalizacji. Nowe urządzenia, zakupione nie wcześniej niż 3 lata temu, mogą w dalszym ciągu posiadać ważną pierwotną legalizację, o czym dowiedzieć można się z symboli znajdujących się na tabliczce znamionowej.

wagi sklepowe są także kontrolowane pod kątem prawidłowości ważenia. Gdy urządzenie nie uległo uszkodzeniu i nie wykazuje znaczących odchyłów od normy, przedsiębiorca nie powinien mieć powodów do obaw. W trakcie kontroli sprawdzone może zostać również to, czy osoba posiadająca wagę stosuje legalne jednostki miar.

Tagi: , ,

© 2016 - 2023 Przyjazny Blog